Support 2016-12-10T12:16:22+00:00

Support

Vi liker virkelig vår sykkel og vi håper at du også skal gjøre det. Her på supportsiden har vi samlet informasjon som hjelper deg med å forstå hvordan din sykkel fungerer og fort komme i gang med å sykle. Du finner også tips på hvordan du tar vare på din sykkel for at den skal rulle mange mil uten problemer.

Om du ikke finner svar på dine spørsmål eller savner informasjon, er du selvsagt velkommen til å henvende deg til oss på Livelo.

F.A.Q

Kjøretips 2016-11-24T15:25:55+00:00

Kjøretips

Ta det rolig i starten og lære deg å kjenne sykkelen før du begir deg ut i trafikkert miljø. Å sykle med elassistanse, last og tre hjul føles uvant, men for de fleste holder det med litt trening og tålmodighet for å venne seg til sykkelens bredde, fart og balanse. Tips: sykle rolig og avslappet og alltid med begge hendene på styret.

Svinge

Med tre hjul kan du ikke lene sykkelen inn i svingen på samme måte som du kan med en sykkel med to hjul. Ved større hastigheter må du kanskje lene deg inn i svingen for å motvirke sentrifugalkraften.

Bremse

Ofte holder det å bremse med bare bakbremsen (A) for å stoppe sykkelen. Når du kjører med mye last i kurven eller må bremse fort er det bedre å bremse med både frambrems (B) bakbremsen (A) samtidig. Bremseeffekten med hydrauliske skivebremser er dynamisk, det vil si jo hardere du trykker inn bremsen, jo hardere tar bremsen. Når du bremser slås elassistansen av automatisk.

Vær oppmerksom på at fram- og bakbremsen bremser ulikt på grunn av hvordan sykkelen er lastet. Med mye last eller barn i kurven havner sykkelens tyngdepunkt lengre fram på sykkelen og bremseeffekten blir større på framhjulene enn om du sykler med tom kurv.

Pass på at du alltid sitter på setet og med begge hendene på rattet når du bremser.

Gire

Du girer ved å trykke med høyre tommel på girsjalter. Med girsjalter (C) girer du til lettere gir og med girsjalter (D) girer du til tyngre gir. Når du girer bør du tråkke samtidig.

Sikker håndtering av batteriet 2016-11-24T15:02:38+00:00

Sikker håndtering av batteriet

Viktig! Et batteri som håndteres feil måte kan forårsake skade og gi kortere levetid. Derfor er det viktig at du forstår hvordan batteriet skal håndteres og lades.
 • Bruk kun lader som følger med. Garantien gjelder bare om du bruker medfølgende lader. Andre ladere kan skade batteriet og det elektriske systemet.
 • Bruk kun laderen i et tørt miljø.
 • Pass på å ha tørre hender ved håndtering av laderen.
 • Ikke rør laderen ved tordenvær.
 • Koble kun laderen til det elektriske nettverket når du skal lade batteriet.
 • Stopp ladningen umiddelbart om du hører en uvanlig høy lyd, oppdager lekkasje eller om du mistenker om det er noe feil med batteriet.
 • Ikke demonter batteriet. Batteriet er forseglet. Garantien gjelder ikke om forseglingen er brutt.
 • Batteriet skal ikke varmes opp eller skades. Ett skadet batteri kan lekke giftige kjemikalier.
 • Ikke dypp batteriet i vann eller annen væske.
 • Hold batteriet utenfor rekkevidde for barn.
 • Ikke lad sykkelen i direkte sollys.
 • Se til at det er god ventilasjon under oppladning.
Fullstendig utladning 2016-11-24T15:31:37+00:00

Fullstendig utladning kan skade batteriet. At batteriet går tomt under en sykkeltur er ingen fare, men husk å lade batteriet så fort som mulig. Det er fortsatt kraft igjen i batteriet selv om det ikke er nok til å drive motoren. Batteriets selvutladning gjør at det langsomt mister kraft selv når du ikke bruker det. Om batteriet lades helt tomt er det er risiko at det ikke kan lades opp igjen. Derfor er det viktig å lade batteriet så fort batteriet begynner å gå tomt.

Sånn fungerer Elsystemet 2016-11-22T17:27:20+00:00

Hvordan fungerer elsystemet?

Elsystemet består av en motor (A), ett batteri (B), display (C), kontrollknapper (D) og kontrollenhet (E).

Motoren aktiveres når du tråkker og assisterer opp til 25 km/t. Elassistansenivået vises på displayet (C) og kan justeres ved hjelp av kontrollknappene (D) på styret. Det går så klart an å sykle uten elassistanse som en vanlig sykkel.

Du kan også få hjelp av elassistansen for å gå eller kjøre sykkelen i gangfart uten å tråkke. Denne funksjonen kan brukes om du vil gå ved siden av sykkelen opp bratte bakker.

Kontrollenheten (E) håndterer kommunikasjonen mellom batteriet og motoren.

På sykkelen finnes det også sensorer som føler hvor mye kraft batteriet må gi i et gitt tilfelle. Hver gang du starter elsystemet kalibreres disse sensorene. Om pedalene belastes under kalibreringen blir inngangsverdien feil og sykkelen kan oppleves som tung å tråkke på. Unngå derfor å belaste pedalene før displayet tennes ved oppstart. Om det skjer, er det bare å starte opp elsystemet igjen.

Rekkevidden for elassistanse er 35-80 km, dette kommer an på elassistansenivå, last, veiens helning og vind.

Komme i gang 2016-11-22T17:09:12+00:00

Kom i gang

Før du begynner å sykle vil vi gi deg noen allmenne og viktige råd. Tenk på at den som prøver eller låner sykkelen din kjenner til dette.

Ta det rolig i begynnelsen

Å sykle med tre hjul og elassistanse er for mange en ny opplevelse. Før du begir deg ut i trafikken er det viktig at du lærer deg å kjenne sykkelens fart, bredde og balanse. Les mer om kjøretips.

Ta vare på batteriet

Et batteri som håndteres på feil måte kan forårsake skade og får kortere levetid. Rett håndtering av batteriet er en forutsetning for at garantien skal gjelde. Ved garantisaker gjøres det en kontroll av hvordan batteriet er blitt håndtert. Derfor er det viktig å forstå hvordan batteriet skal håndteres og lades. Lad batteriet fullt før det brukes første gang og lad det deretter regelmessig. Da får du et batteri som holder lengre.

Om du ikke bruker sykkelen en periode, må du oppbevare batteriet riktig og lade det annenhver måned.

Sett på parkeringsbrems

Gjør det til en vane å alltid sette på parkeringsbremsen før du går av sykkelen. Elassistansen aktiveres når pedalene belastes, noe som kan bli en ubehagelig overraskelse for både voksne og nysgjerrige barn.

Forskjellen på to-hjul sykler, kan en sykkel på tre hjul rulle avgårde uten fører. Ved å alltid sette på parkeringsbremsen, risikerer du ikke at sykkelen beveger seg når du slipper taket på den.

Bruk belte på barn

Belte til barn i kurven holder ikke bare barnet på plass, det hjelper også deg med å beholde fokus på trafikken. Glem ikke hjelmen!

Ta vare på din sykkel

Gi sykkelen din oppmerksomhet og omsorg så får du en sikrere sykkel som holder lengre. Kontroller, rengjør og smør sykkelen din regelmessig. Les mer om vedlikehold av din sykkel.

Lade Batteriet 2016-11-22T16:02:35+00:00

Lade batteriet

Viktig! Ett batteri som håndteres på feil måte kan årsake skade og får en kortere levetid. Derfor er det viktig at du forstår hvordan batteriet skal håndteres og lades.

Vi anbefaler at du lader batteriet etter hver gang du bruker sykkelen. Da holder batteriet lengre og risikoen for å skade batteriet minsker.

Batteriet kan lades montert på sykkelen i batteriholderen eller avmontert fra sykkelen på et annet sted.

På vinterstid kan det være en god idé å lade batteriet innendørs. Batteriets kapasitet blir lengre ved oppladning i temperaturer over -5 grader.

Ladda batteriet avmonterat från cykeln

 1. Lås upp batterilåset (A) med nyckeln.
 2. Lyft upp batteriet (B) ur hållaren (C) och placera det på ett torrt ställe skyddat från solljus.
 3. Anslut laddaren (D) till vägguttaget (220V).
 4. Anslut laddaren (D) till batteriet (B).  Var försiktig med gummipluggen (E). Stroppen som håller den på plats kan lätt gå av.
 5. När CHARGE-lampan (F) på laddaren (D) lyser grönt, koppla ur laddaren från batteriet (B). Då är batteriet fullt uppladdat. Det tar cirka sex timmar att ladda upp ett helt urladdat batteri. Undvik att lämna batteriet inkopplat till laddaren i mer än tolv timmar.
 6. Koppla ur laddaren (D) från vägguttaget.

Ladda batteriet monterat på cykeln

 1. Placera cykeln på ett torrt ställe skyddat från solljus.
 2. Anslut laddaren (A) till vägguttaget (220V).
 3. Anslut laddaren (A) till batteriet (B). Var försiktig med gummipluggen (C). Stroppen som håller den på plats kan lätt gå av.
 4. När CHARGE-lampan (D) på laddaren (A) lyser grönt, koppla ur laddaren från batteriet (B). Då är batteriet fullt uppladdat. Det tar cirka sex timmar att ladda upp ett helt urladdat batteri. Undvik att lämna batteriet inkopplat till laddaren i mer än tolv timmar.
 5. Koppla ur laddaren (A) från vägguttaget.
Ladningssykluser 2016-11-22T15:46:24+00:00

Ladningssykluser

En ladningssyklus er en full opp- og utladning av batteriet. Det betyr ikke at du må tømme batteriet hver gang før du lader det opp igjen. Bruker du halvparten av batteriets oppladning og deretter lader det fullt igjen, har du brukt nesten en halv ladningssyklus.

Korte ladningssykluser sliter mindre på batteriet. Å tømme batteriet hver gang sliter på batteriet. Litium-Ion-celler skal helst ikke tømmes helt, da det gjør at batteriet blir varmt, noe som påvirker livslengden negativt.

Reparere punktering på bakhjulet 2016-11-22T15:31:08+00:00

Reparere punktering på bakhjulet

Dette behøver du for å reparere punktering på bakhjulet:

 • Skrutrekker med Torx T20
 • Fastnøkkel 15 mm eller skiftenøkkel
 • Dekkspaker
 • Repair kit eller ny slange

Tips! Bruk mobiltelefonen og fotografer delene før du demonterer dem så det blir enklere å sette dem tilbake på riktig plass.

Sånn gjør du det:

 1. Legg i deg tyngste giret så kjedet havnet på det minste drevet.
 2. Skru av elsystemet.
 3. Ta bort kabelklemmerene (A). Bruk gjerne en skrutrekker og trykk kabelklemmerene til siden.
 4. Dra kabelen (B) ut av rammen og skru på sølvringene (C) for å frakoble kabelen.
 5. Plasser egnet større under sykkelen.
 6. Ta bort skruen (D). Bruk skrutrekker med Torx T20.
 7. Ta bort mutterene og brikkene (E) på hver side av hjulet.
 8. Løft av hjulet. Dytt ned bakgiret (F) samtidig som du fører hjulet nedover. Unngå å røre håndbremsen når hjulet er avmontert. Om bremseklossene seg må du presse dem opp med et flatt skrujern og deretter stille inn bremsen på nytt.
 9. Reparer punkteringen. Om du bytter dekker, pass på at retningen blir riktig når du setter på det nye dekket. Riktig retning markeres vanligvis med en pil på kanten av dekket.
 10. Monter hjulet. Legg kjedet på det minste drevet og sett på brikken (G), bremseskiven (H) og brikken (I) peker nedover.
 11. Sett tilbake mutterene og brikkene (E) og dra til. Se til at hjulet sitter rett.
 12. Sett inn skruen (D) og dra til.
 13. Snurr på hjulet for å kontrollere at det sitter rett. Om nødvendig, løsne på mutteren og skruen for å justere hjulet.
 14. Om bremseskiven (H) ligger mot bremseklossene, må du stille inn bremsen.
 15. Koble inn kabelen (B) og dytt den tilbake i rammen igjen.
 16. Trykk tilbake kabelklemmerene (A).
 17. Pump opp dekket.

For en bedre arbeidsstilling og lette på momentet under sykkelen, kan du stille sykkelen på “nesen”. Legg gjerne noe mykt foran sykkelen før du hever den for å unngå riper på rammen. Hold alltid i sykkelen når den er hevet.

Reparere punktering på fremhjul 2016-11-22T15:12:28+00:00

Reparere punktering på fremhjul

Dette behøver du for å reparere punktering på fremhjul:

 • Dekkspaker
 • Repairkit eller ny slange

Sånn her gjør du det:

 1. Fell ned støtten under kurven eller plasser noe under kurven så det punkterte hjulet snurrer fritt.
 2. Bruk dekkspakene for å få av dekket.
 3. Reparer eller bytt slangen.
 4. Sett på dekket. Om du bytter dekker, bør du se at retningen blir riktig når du setter på det nye dekket. Riktig retning markeres vanligvis med en pil på kanten av dekket.
 5. Pump opp dekket.

Om du vil ta av hjulet for å reparere punkteringen hos en mekaniker eller et annet sted, behøver du en unbrakonøkken 5 mm.

Sånn her gjør du det:

 1. Løsne skruene (A) med en unbrakonøkkel og ta bort bremsecaliperen (B).
 2. Løsne skruene (C) med en unbrakonøkkel 5 mm. Pass på å sette inn unbrakonøkkelen så langt som mulig. Skruen sitter hardt og sporet i skruen kan ødelegges om unbrakonøkkelen glipper.
 3. Plukk av hjulet. Unngå å røre håndbremsen når hjulet er avmontert. Om bremseklossene seg må du presse dem opp med et flatt skrujern og deretter stille inn bremsen på nytt.
 4. Reparer punkteringen eller bytt dekk.
 5. Monter hjulet og dra til skruen (C).
 6. Monter bremsecaliperen (B) men la skruene (A) være løse.
 7. Still inn bremsen.
Rekkevidde for batteriet 2016-11-22T14:32:15+00:00

Rekkevidde for batteriet

Ett fulladet batteri holder for en sykkeltur på 30 til 80 km før det behøver å lades på nytt.

Rekkevidden påvirkes av hvordan du kjører sykkelen. For å få så lang rekkevidde som mulig kan du tråkke mer, justere ned elassistansenivået, sykle langsomt og unngå å akselerere på lave gir. Rekkevidden blir også lengre om du regelmessig smører bevegelige deler og har nok luft i dekkene.

Faktorer som gir kortere rekkevidde er lav temperatur, motvind, oppoverbakker, mykt underlag og tung last.

Stille inn bremsene 2016-11-22T14:25:16+00:00

Stille inn bremsene

Dette behøver du for å stille inn bremsene:

 • Unbrakonøkkel 5 mm

Sånn gjør du det:

 1. Løsne parkeringsbremsen om det er forbremsen du skal stille inn.
 2. Løsne skruene (A) men la dem stå igjen.
 3. Hold inn håndbremsen hardt sånn at bremseklossene (B) klemmer på bremseskiven (C) og skru samtidig skruene til igjen.
 4. Snurr på hjulet og kontroller at bremsecaliperen (D) er sentrert over bremseskiven (C). Gjenta innstillingen om bremsecaliperene sitter skjevt.
 5. Snurr på hjulet og trykk inn håndbremsen for å forsikre deg om at bremsene fungerer.
Stille inn elassistansenivå 2016-11-19T15:38:32+00:00

Stille inn elassistansenivå

Før å øke elassistansenivået, trykker du på plussknappen (A) på styret. For å redusere eller skru av elassistansenivået, trykker du på minusknappen (B). Elassistansenivået vises på displayet (C) med nivåene 0 til 5.

Vil du ikke noe elassistanse når du sykler velger du nivå 0. Behøver du mye hjelp, øker du til nivå 5.

Du kan også få hjelp av elassistansen for å lede eller kjøre sykkelen i gangfart uten å tråkke. Denne funksjonen kan brukes om du vil gå med sykkelen opp bratte bakker. For å stille elassistansenivået til gangfart, holder du inne plussknappen (A) i mer enn to sekunder. Elassistansenivået vises på display (D) som bokstaven P og sykkelen begynner å rulle fremover. Slipp plussknappen (A) når du vil stoppe sykkelen.

Stille inn og lese av displayet 2016-11-22T15:51:16+00:00

Stille inn og lese av displayet

Den øvre delen av displayet (A) gir informasjon om sykkelens hastighet. Det er tre forskjellige moduser. AVG viser gjennomsnittshastighet, MAX er makshastighet og SPEED angir aktuell hastighet.

Displayet hjelper deg også å passe på batteriets ladenivå (B). 100 prosent betyr at batteriet er fullt oppladet.

Velger elassistansenivå (C) med tallene 0 til 5.

Lengst ned på displayet (D) viser informasjon om hvor langt og hvor lenge du har kjørt. Kjørt distanse vises på tre forskjellige måter. Trip måler kjørt distanse når elsystemet er på og kan nullstilles når du vil. Du nullstiller ved å velge Trip og holde inne plussknappen (E) og minusknappen (F) samtidig. Når du nullstiller Trip, nullstilles også AVG, MAX og Time.

ODO viser også kjørt distanse med elsystemet på, men kan ikke nullstilles total kjørt distanse.

Dist beregne rekkevidden med elassistanse ut fra hvor mye kraft som kreves. Dist varierer under kjøring og gir bare et anslag av batteriets rekkevidde.

Time er en stoppeklokke som viser hvor langt du har kjørt siden siste nullstilling. Du nullstiller stoppeklokken ved å velge Time og holde inne plussknappen (E) og minusknappen (F) samtidig.

Hva slags typer informasjon som  skal vises i den øvre og nederste delen av displayet velger du ved å trykke inn og fort slippe av-/påknappen (G).

Med to raske trykk på av-/påknappen (G) kommer du inn i menyen for avanserte innstillinger. For å komme til hovedmenyen, trykker du fort to ganger på av-/påknappen.

Starte sykkelen 2016-11-22T15:49:40+00:00

Starte sykkelen

 1. Trykk på batteriets startknapp (A) eller startknapp (B). Lampen (C) lyser.
 2. Trykk og hold inne av-/påknappen (D) på styret til displayet (E) lyser. Unngå å belaste pedalene før displayet starter. Kalibrering av elsystemet kan påvirkes av belastning på pedalene.
 3. Trykk inn frambremsen (F) og før samtidig kontrollen (G) mot høyre for å frigjøre parkeringsbremsen.
 4. Begynn å tråkke.
 5. Juster elassistentnivået etter behov med plussknapp (H) og minusknapp (I).
Tekniske spesifikasjon Batteri 2016-11-22T15:48:45+00:00

Teknisk spesifikasjon batteri

Batteritype Li-Ion, høykapasitets Panasonic-celler
Batteriets kapasitet 13,6 Ah, 489 Wh
Ladetid 6 timer
Batteriets vekt 2,45 kg
Antall ladesykluser Minst 500